STATUTUL
Uniunii Romanilor din Suedia
(Rumänska Riksförbundet i Sverige)

§ 1: NUMELE ORGANIZATIEI SI RESEDINTA
1. Uniunea Romanilor din Suedia (Rumänska Riksförbundet i Sverige, prescurtat RRF) este organizatia nationala pentru organizatiile (asociatiile) romanesti nonprofit, inregistrate in Suedia, care sunt independente de politica si religie.
2. Numele pe suedeza este Rumänska Riksförbundet i Sverige (RRF) iar pe romaneste Uniunea Romanilor din Suedia.
3. Resedinta UNIUNII este in Borås iar aria de activitate este toata Suedia.
4. Modul de lucru al UNIUNI este deschis. Organizatiile care constituie Uniunea, membrii acestor organizatii precum si autoritatile suedeze au dreptul sa vada documentele si protocoalele UNIUNI. 5. In cazul in care ceva lipseste din statutul UNIUNI atunci se aplica regulile organizatiilor similare suedeze.

§ 2: SCOPUL
1. Principiile de baza in activitatea RRF este democratia si legalitatea. RRF se detaseaza total de ideologii religioase sau politice.
2. Scopul activitatilor Uniunii este:
● a usura adaptarea romanilor in societatea suedeza
● a promova (mentine) limba romana, cultura si traditiile romanesti
● a sustine interesele comune ala romanilor din Suedia
● a ajuta organizatiile membre in activitatea lor si a incuraja colaborarea dintre ele
● a fi organizatie representativa a ROMANILOR STABILITI IN SUEDIA in relatia cu autoritatile suedeze si romane
3. La principiile de baza ale UNIUNI au acces toti membrii organizatiilor care au aderat, in mod egal fara a se face diferenta intre nationalitate, rasa, limba, religie,. In cazul in care una din organizatiile care au aderat la UNIUNE nu respecta aceste principii este exclusa din UNIUNE.

§ 3: ASOCIEREA
1. Din UNIUNE fac parte numai organizatii inregistrate in Suedia si care reprezinta interesele romanilor, care accepta statutul UNIUNII ROMANILOR DIN SUEDIA si numai daca reiese din protocolul de la adunarea generala ca au decis aderarea la Uniune.
Urmatoarele documente sunt necesare pentru a adera la UNIUNE:
a) Statutul
b) Protocolul de la adunarea generala
c) Tabelul cu membri
d) Raportul despre activitate, contabilitatea (rezultatul si balanta) precum si raportul revizorului
e) Alcatuirea conduceri precum si delagatii pentru RRF (nume si adrese).
2. Doar la adunarea generala a UNIUNII la recomandarea conducerii se ia hotararea de aderare a organizatiilor noi. Dupa ce conducerea accepta documentele de mai sus (a-e), propune adunarii generale aprobarea aderari organizatiei pentru a deveni membru in UNIUNE.
3. Tot la adunarea generala a UNIUNII, la recomandarea conducerii se poate hotari excluderea unei organizatii din UNIUNE in cazul in care nu respecta statutul UNIUNII.
4. O organizatie poate sa se retraga din UNIUNE daca la adunarea generala a org. respective sa decis prin vot.
5. Organizatiile membre in UNIUNE sunt obligate ca cel tarziu pe 31 mai a. c. sa depuna cotizatia de membru care sa hotarat la adunarea generala a UNIUNII.
6. Neplata cotizatiei atrage pierderea drepturilor si avantajeleor din UNIUNE.
7. Organizatiile care nu au platit cotizatia de membru in 2 ani la rand vor fi propuse pentru excluderea din UNIUNE. Conducerea UNIUNII informeaza in scris conducerea organizatiei ca la urmatoarea adunare generala vor fi exclusi din UNIUNE.
8. Organizatiile din UNIUNE sunt obligate ca cel tarziu pe 31 aprilie sa depuna la UNIUNE urmatoarele:
a) Protocolul de la adunarea generala
b) Tabelul cu membri valabil la 31/12 a anului precedent
c) Raportul de activitate, contabilitatea (rezultatul si balanta), precum si raportul revizorului
d) Alcatuirea conducerii precum si delegatii pentru RRF (nume si adrese) si eventualele modificari in statut.
9. UNIUNEA are dreptul sa controleze tabelul cu membri al organizatiilor membre in UNIUNE

§ 4: ORGANIZAREA UNIUNII
a) Congresul
b) Conducerea
c) Comitetul de executare

Aici aveti doar prima parte din STATUTUL UNIUNII ROMANILOR DIN SUEDIA

Copyright RRF