• Rumänska Riksförbundet i Sverige

    Uniunea Romanilor din Suedia

Grundare till Rumänska Riksförbundet i Sverige

Rumänska Föreningen Livsglädje med säte i Borås tog initiativet i början av 2015, och i november 2015 bildades Rumänska Riksförbundet i Sverige.

Aurel Moraru jobbade med projektet i minst ett halvt år, men även Marius Bahrim hade betydande insatser i projektet.

Riksförbundets säte är i Borås; dess verksamhetsområde är Sverige.

Grundare till Rumänska Riksförbundet i Sverige är följande 3 föreningar:

Rumänska Föreningen Livsglädje (från Borås)

Org. nr. 802475-5269

Marks Rumänska Föreningen Banatul (från Marks Kommun)

Org. nr. 802468-7306

Rumänska Föreningen i Landskrona

Org. nr. 802497-7269

FÖRSTA STYRELSE (2015-11-07)

Aurel Moraru –  Ordförande

Marius Bahrim –  Administratör

Doru Popovitsi –  Sekreterare

Felicia Tanasa – Styrelseledamot

Aurel Balika – Styrelseledamot

Corneliu Hangan – Styrelseledamot

Aurel Beudean – Styrelseledamot

George Miksa – Suppleant

Stela Nichta – Revisor

Målet för Riksförbundets verksamhet är

  • att underlätta rumänska invandrares anpassning till det svenska samhället;
  • att vårda om det rumänska språket, kulturen och traditionerna;
  • att stödja sverigerumänernas gemensamma intressen;
  • att främja medlemsföreningarnas verksamhet och uppmuntra samarbetet dem emellan; samt
  • att som sverigerumänernas intresseorganisation upprätthålla goda kontakter med samhälle och myndighetsorgan.

© Copyright - RRFSVERGIE