FOTO (länk till FB)

https://www.facebook.com/Rum%C3%A4nska-Riksf%C3%B6rbundet-i-Sverige-1570715623207021/photos

 

 

VIDEOKLIPP (länk till FB)

https://www.facebook.com/Rum%C3%A4nska-Riksf%C3%B6rbundet-i-Sverige-1570715623207021/videos

 

 

Senaste bilder 005